Animal Issues Đã lưu trữ

Brookline St & Melrose Ave Needham, MA, 02492, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

11138118

Submitted To:

Town of Needham

Danh mục:

Animal Issues

Đã xem:

24 lần

Vùng lân cận:

Needham

Đã báo cáo:

vào

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Where is the animal located (i.e. middle of the road, on the sidewalk, etc)?
Đáp. Sidewalk
Hỏi. Please provide any additional information about the animal issue to assist Town employees in remediating the situation.
Đáp. Report of a deceased skunk and rabbit in area, requesting pickup tomorrow morning

3 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.