Được ghi nhận bởi: Medford, MA

Pothole Được thừa nhận

98 George P Hassett Drive Medford, MA, 02155, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

11162244

Submitted To:

City of Medford

Danh mục:

Pothole

Đã xem:

55 lần

Vùng lân cận:

Medford

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

pothole

Mô tả

Two large potholes on Lawrence Road b/w Lincoln Road and Summit on the East bound side.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Please provide more information about the location of the pothole (ex. closest intersection, nearby milestones, etc)
Đáp. See description above
Hỏi. How deep is the pothole?
Đáp. More than 6” deep
Hỏi. Is the pothole in the right-of-way?
Đáp. Yes

  • Medford, MA (Chính thức đã xác nhận)

  • Được thừa nhận Steve - Highway Foreman (Chính thức đã xác nhận)

Public commenting and status changes are not available for this issue.