Được ghi nhận bởi: City of Chicago

Restaurant Complaint Được thừa nhận

Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

11222418

Submitted To:

City of Chicago

Danh mục:

Restaurant Complaint

Đã xem:

18 lần

Vùng lân cận:

Chicago Ward 50

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

SR21-01753862

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. What is the name of the restaurant?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Please describe the problem.
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Where is the business at this address (floor, room #, etc.)?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. On what date did the problem occur?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. At what time of day did the problem occur?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Please select the problem.
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào

Bình luận mới

Thay đổi trạng thái công khai không khả dụng cho vấn đề này.

Đính kèm: Ảnh Video