Sidewalk Issue Đã lưu trữ

17 Moody Street Uxbridge, MA, 01569, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

11285358

Submitted To:

Uxbridge, MA

Danh mục:

Sidewalk Issue

Đã xem:

22 lần

Vùng lân cận:

Town of Uxbridge

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

sidewalk

Mô tả

Sidewalk has been broken for a while and with winter coming, this will cause more problems.

cũng đã hỏi...
Hỏi. What is the problem?
Đáp. Cracks in Sidewalk

Vấn đề Lân cận

3 Bình luận

  • Uxbridge, MA (Chính thức đã xác nhận)

  • Được thừa nhận Highway Foreman (Chính thức đã xác nhận)

  • Đã đóng Highway Foreman (Chính thức đã xác nhận)

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.