Được ghi nhận bởi: City of Chicago

Abandoned Vehicle Complaint Được thừa nhận

Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

11302054

Submitted To:

City of Chicago

Danh mục:

Abandoned Vehicle Complaint

Đã xem:

34 lần

Vùng lân cận:

Chicago Ward 36

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

SR21-01821173

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. How many days has the vehicle been parked?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Vehicle license plate number
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Exact location of vehicle
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Vehicle Make/Model
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Vehicle Body Style
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Vehicle Color
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào

Bình luận mới

Thay đổi trạng thái công khai không khả dụng cho vấn đề này.

Đính kèm: Ảnh Video