Được ghi nhận bởi: City of Chicago

Vacant/Abandoned Building Complaint Được thừa nhận

Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

11339974

Submitted To:

City of Chicago

Danh mục:

Vacant/Abandoned Building Complaint

Đã xem:

10 lần

Vùng lân cận:

Avalon Park

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

SR21-01857453

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. What is the actual problem?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Location of building on the lot
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Is the building currently vacant or occupied?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Is building open or boarded?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. If the answer to #4 is "Open" - Where is the entry point ?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Any people using property? (homeless, childen, gangbangers)
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Is the building vacant due to fire?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Input cell # to opt-in for text updates. If opted-in, add cell # to caller info.
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào

Bình luận mới

Thay đổi trạng thái công khai không khả dụng cho vấn đề này.

Đính kèm: Ảnh Video