Miscellaneous Đã lưu trữ

24 Gooch Street Melrose, MA, 02176, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

11430970

Submitted To:

City of Melrose

Danh mục:

Miscellaneous

Đã xem:

27 lần

Vùng lân cận:

Melrose

Đã báo cáo:

vào

Mô tả

24 Gooch has cars parked out on the sidewalk making it impossible for wheelchairs/walkers to pass

cũng đã hỏi...
Hỏi. Please explain the issue:
Đáp. Cars parked on sidewalk

3 Bình luậns

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.