This is an unaffiliated request

Tree Đã lưu trữ

29-31 Walnut Street Malden, MA 02148, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

1146534

Submitted To:

Community

Danh mục:

None

Đã xem:

121 lần

Vùng lân cận:

Malden Ward 1

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

W002621-062514

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Type of Tree Request
Đáp. Trim
Hỏi. Request/Concern Description
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Urgent/Dangerous Yes/No
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào

2 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.