City Parks Đã lưu trữ

857 Main Street Fitchburg, MA, 01420, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

11571617

Submitted To:

Fitchburg, MA

Danh mục:

City Parks

Đã xem:

20 lần

Vùng lân cận:

Fitchburg

Đã báo cáo:

vào

Mô tả

Both American Flag lights are out leaving the flags dark at night. First flag is at "Winged Victory Sculpture" and the second is the green space in front of Casa de Gracia church.

cũng đã hỏi...
Hỏi. What is the nature of the problem?
Đáp. Damaged Park Equipment
Hỏi. What is the name of the park?
Đáp. Upper Commons

2 Bình luậns

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.