Trash Bag Not Collected Đã lưu trữ

231 May St Worcester 01602 United States Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

11969649

Submitted To:

City of Worcester

Danh mục:

Trash Bag Not Collected

Đã xem:

114 lần

Vùng lân cận:

Worcester

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

ok

Mô tả

The backyard is completely filled with junk and trash

cũng đã hỏi...
Hỏi. What is your normal day of collection?
Đáp. This is the wrong category, the correct category wasn’t available
Hỏi. Is there a green sticker on the bag as to why it wasn't collected?
Đáp. N/a
Hỏi. Is your address the only location that was missed?
Đáp. N/a
Hỏi. What time was the bag placed out for collection?
Đáp. N/a
Hỏi. Please verify this is a yellow City trash bag. Enter "Yes" if it is.
Đáp. N/a

2 Bình luậns

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.