Được ghi nhận bởi: Medford, MA

Pothole Được thừa nhận

30 Saint Francis Street Medford, MA, 02155, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

12078135

Submitted To:

City of Medford

Danh mục:

Pothole

Đã xem:

18 lần

Vùng lân cận:

Medford

Đã báo cáo:

vào

Mô tả

Huge, very deep potholes about halfway down the street

cũng đã hỏi...
Hỏi. Please provide more information about the location of the pothole (ex. closest intersection, nearby milestones, etc)
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. How deep is the pothole?
Đáp. More than 6” deep
Hỏi. Is the pothole in the right-of-way?
Đáp. Yes

Public commenting and status changes are not available for this issue.