This is an unaffiliated request

Loose Branch Hanging on Wire Over Road. Đã lưu trữ

11334-11502 Upton Road Grand Ledge, Michigan Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

1212002

Submitted To:

Cộng đồng

Danh mục:

Không có

Đã xem:

3164 lần

Vùng lân cận:

Delta Township

Đã báo cáo:

vào

Mô tả

Like a wish bone the branch is hanging with balance on either side of the wire. Eventually, the branch will blow away or with ice have enough weight to break the wire.

Could it be removed please.


1 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.