Được ghi nhận bởi: City of Albuquerque (ABQ311)

Traffic Signs Được thừa nhận

8327 Holbrook Street Northeast Albuquerque, NM 87122, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

1214556

Danh mục:

Traffic Signs

Đã xem:

2377 lần

Vùng lân cận:

N Albuquerque Acres

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

0730143

Mô tả

There is no street sign for Carmel on the west side of Holbrook at the intersection of of Carmel and Holbrook.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Issue Type
Đáp. Missing Sign
Hỏi. What type of Sign?
Đáp. Street Name Sign
Hỏi. Include date and time of day
Đáp. 7/30/14
Hỏi. Closest intersection
Đáp. Holbrook and Carmel
Hỏi. Direction of Travel
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào

Bình luận mới

Thay đổi trạng thái công khai không khả dụng cho vấn đề này.

Đính kèm: Ảnh Video