Trash/Litter Đã lưu trữ

30 State House Square Hartford, CT 06103, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 2560

ID Vấn đề:

1214649

Submitted To:

Hartford 311

Category:

Trash/Litter

Đã xem:

837 lần

Vùng lân cận:

Downtown

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

Mô tả

Big Belly is overflowing and there is litter everywhere. This is a busy bus stop, there needs to be more than one trash receptacle.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is this on private or public property?
Đáp. Public
Hỏi. What is the address of the property?
Đáp. Main St at State House

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.