This is an unaffiliated request

Dirty Sidewalks Đã lưu trữ

827 Eddy St San Francisco, CA 94109 Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

(Khách)

ID Vấn đề:

1221

Submitted To:

Cộng đồng

Danh mục:

Không có

Đã xem:

1599 lần

Vùng lân cận:

Downtown

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

trash, sidewalk, odor

Mô tả

corner of Eddy and Van Ness (southwest side) is always dirty and smelly/trash and debris


1 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.