Street Light Blinking/Out Đã lưu trữ

901-999 Golden Star Way Wake Forest, NC, 27587, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

12235552

Submitted To:

Town of Wake Forest

Danh mục:

Street Light Blinking/Out

Đã xem:

19 lần

Vùng lân cận:

Wake Forest

Đã báo cáo:

vào

Mô tả

Street Light Pole # 1749869778

cũng đã hỏi...
Hỏi. Do you have Town of Wake Forest Power?
Đáp. Yes
Hỏi. Please provide a description of your location.
Đáp. On the corner of Golden Star Way and Forgotten Pond ave.

Vấn đề Lân cận

2 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.