This is an unaffiliated request

Need speed limit lowered or sidewalk put in Đã lưu trữ

Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 195

ID Vấn đề:

122384

Submitted To:

Community

Category:

None

Đã xem:

1770 lần

Vùng lân cận:

US Congressional District MI9

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

tree, sidewalk

Mô tả

Speed limit just increased to 35MPH!!!The length of road between Pine Tree Rd and Lapeer Rd needs to have a sidewalk added. There have been children killed on this road due to lack of visiblity and such narrow shoulders along the road.


  • D. Mullins (Khách)

  • JB (Khách)

  • alwaysme (Khách)

  • LO Citizen (Khách)

  • tlg.69 (Người dùng đã đăng ký)

  • CPRO (Khách)

  • Đã đóng christina_propst (Người dùng đã đăng ký)

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.