This is an unaffiliated request

GRAFFITI Đã lưu trữ

Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

(Khách)

ID Vấn đề:

122955

Submitted To:

Community

Category:

None

Đã xem:

1233 lần

Vùng lân cận:

Brick

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

traffic, graffiti

Mô tả

Heading East on Rt. 70. LARGE amounts of GANG GRAFFITI on divider. This is very upsetting to me. Mayor STOP the GANGS. Take down traffic cameras and invest in POLICE OFFICERS - PEOPLE!!!!


Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.