Abandoned Vehicle on Private Property Đã lưu trữ

900-998 Franklin Rd Fitchburg, MA, 01420, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

12374821

Submitted To:

Fitchburg, MA

Danh mục:

Abandoned Vehicle on Private Property

Đã xem:

46 lần

Vùng lân cận:

Fitchburg

Đã báo cáo:

vào

Mô tả

this vehicle has been parked on a no trespassing service road for the past 10 hours with its running lights on

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is the vehicle damaged? If yes, how?
Đáp. No Damage
Hỏi. Are you the vehicle owner?
Đáp. No
Hỏi. How long has the vehicle been abandoned?
Đáp. 5/23/22 7pm
Hỏi. What color is the vehicle?
Đáp. blue, yellow
Hỏi. What is the make and model of the car? (ex. sedan)
Đáp. box truck
Hỏi. What is the vehicle plate number?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. What state is the plate from?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. What is the vehicle's VIN?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào

2 Bình luậns

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.