Street Light Blinking/Out Đã lưu trữ

1136 Marshall Farm St Wake Forest, NC, 27587, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

12416844

Submitted To:

Town of Wake Forest

Danh mục:

Street Light Blinking/Out

Đã xem:

19 lần

Vùng lân cận:

Wake Forest

Đã báo cáo:

vào

Mô tả

Streetlight post is leaning east.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Do you have Town of Wake Forest Power?
Đáp. Yes
Hỏi. Please provide a description of your location.
Đáp. SE corner of Marshall Farm and Rogers Rd.

Vấn đề Lân cận

2 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.