Flag Replacement Đã lưu trữ

510-604 Riverside Ave Burlington, VT, 05401, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

12569575

Submitted To:

Burlington, VT

Danh mục:

Central Facilities INT BPRW Facilities

Đã xem:

27 lần

Vùng lân cận:

Burlington Electric

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

SR-061722-6

Mô tả

The flag at the end of the main entrance is in desperate need of replacement or, failing that, removal and proper disposal.
According to the U.S. Flag Code, “The flag, when it is in such condition that it is no longer a fitting emblem for display, should be destroyed in a dignified way, preferably by burning".


4 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.