This is an unaffiliated request

Street Light Out or Cycling Đã lưu trữ

1-27 Prospect Street Malden, MA 02148, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

1261637

Submitted To:

Cộng đồng

Danh mục:

Không có

Đã xem:

393 lần

Vùng lân cận:

Malden Ward 3

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

W004239-082914

Mô tả

Street light out at 20 Prospect

cũng đã hỏi...
Hỏi. Pole Number
Đáp. 609

2 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.