Trash & Debris not in the street Đã lưu trữ

Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 1070

ID Vấn đề:

1262295

Submitted To:

City of Lansing

Category:

Trash & Debris not in the street

Đã xem:

926 lần

Vùng lân cận:

Lansing

Đã báo cáo:

vào

Mô tả

2 car garage filled with trash, old appliances, no doors on it


Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.