This is an unaffiliated request

The street needs the grass to be trimmed back and street sweeper needs to clean both sides of street. Đã lưu trữ

Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

(Khách)

ID Vấn đề:

126439

Submitted To:

Cộng đồng

Danh mục:

Không có

Đã xem:

88 lần

Vùng lân cận:

Fall River

Đã báo cáo:

vào

Mô tả

Chưa có phần mô tả.


Vấn đề Lân cận

4 Bình luận

  • Mike Pereira (Khách)

  • Donttreadonme (Khách)

  • Dirty (Khách)

  • Đã đóng michael Pereira (Khách)

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.