City tree Đã lưu trữ

2600 Bexley Park Rd Bexley 43209, United States Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

12777960

Submitted To:

City of Bexley

Danh mục:

City tree

Đã xem:

12 lần

Vùng lân cận:

Bexley

Đã báo cáo:

vào

Mô tả

Tree looks dead? Has no leaves

cũng đã hỏi...
Hỏi. Description of issue
Đáp. Dead tree
Hỏi. Closest address to where the issue is located
Đáp. 2587 Bexley park road

2 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.