Sidewalk Repair Đã lưu trữ

Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

1279405

Submitted To:

DC 311

Danh mục:

Sidewalk Repair

Đã xem:

147 lần

Vùng lân cận:

Columbia Heights

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

14-00261609

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Has it been repaired before?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào

2 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.