Park Đã lưu trữ

920 Ferndale Pl Bexley 43209, United States Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

12817650

Submitted To:

City of Bexley

Danh mục:

Park

Đã xem:

27 lần

Vùng lân cận:

Bexley

Đã báo cáo:

vào

Mô tả

Broken glass at the picnic tables under the pavilion next to the playground/ community garden.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Description of Issue
Đáp. Litter
Hỏi. Name/location of city park or closest address to where the issue is located
Đáp. Schneider Park

2 Bình luậns

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.