Traffic Congestion & Dangerous Conditions Đã lưu trữ

South Street Between Maple Ave. & Wethersfield Ave. Hartford, Connecticut Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 1190

ID Vấn đề:

1287665

Submitted To:

Hartford 311

Category:

Street signs

Đã xem:

2102 lần

Vùng lân cận:

South End

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

signs, traffic

Mô tả

NOT A SPEEDBUMP REQUEST (those don't help anyway...)
Excessive congestion, speed, & insufficient or damaged signage.

cũng đã hỏi...
Hỏi. What is the exact address or intersection?
Đáp. South Street between Maple Ave. & Wethersfield Ave.
Hỏi. What type of street sign?
Đáp. Traffic Sign

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.