Graffiti west hood and broadway Đã lưu trữ

1217 W Hood Ave Chicago, Illinois Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

1289608

Submitted To:

City of Chicago

Danh mục:

Graffiti Removal Request

Đã xem:

1135 lần

Vùng lân cận:

Chicago Ward 48

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

14-01605858

ID Yêu cầu Dịch vụ:

14-01587135

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Where is it located?
Đáp. Sign
Hỏi. What type of Surface is the graffiti on?
Đáp. Metal - Painted
Hỏi. Is the Graffiti located over 6 feet from the ground?
Đáp. Over 6 ft
Hỏi. Input mobile # to opt-in for text updates. If already opted-in, add mobile # to contact info.
Đáp. 5134775995

7 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.