Missed Trash, Recycling or Yard Waste Đã lưu trữ

12 Harrison Ave Salem, Massachusetts Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

1295024

Submitted To:

City of Salem

Danh mục:

Missed Trash, Recycling or Yard Waste

Đã xem:

15 lần

Vùng lân cận:

City of Salem

Đã báo cáo:

vào

Mô tả

2nd consecutive week Northside Carting missed street

cũng đã hỏi...
Hỏi. Was there a holiday this week? If yes, trash pickup will be one day later this week.
Đáp. No
Hỏi. Is this address residential or commercial?
Đáp. Residential
Hỏi. Is this for Trash, Recycling, Yard Waste or More than one?
Đáp. Recycling
Hỏi. Was your entire street missed or just your address alone?
Đáp. entire street
Hỏi. Please describe the specific list of items that were missed:
Đáp. recycling

3 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.