Alley Light Out Đã lưu trữ

Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 180

ID Vấn đề:

1313653

Submitted To:

City of Chicago

Category:

Alley Light Out Complaint

Đã xem:

118 lần

Vùng lân cận:

Chicago Ward 16

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

14-01719181

Mô tả

They are building a new structure which completely blocks the light from the street. The alley is very dark and needs additional light poles.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is the light directly behind this address?
Đáp. Alley
Hỏi. Input mobile # to opt-in for text updates. If already opted-in, add mobile # to contact info.
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Is the pole wooden or metal?
Đáp. Wooden
Hỏi. Is the light directly behind this address?
Đáp. Yes - Light Directly Behind Address
Hỏi. Is the light located in your alley or the street?
Đáp. Alley

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.