Potholes/Road Hazards Đã lưu trữ

24 Liberty St. Everett, Massachusetts Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

1329506

Submitted To:

Everett, MA

Danh mục:

Potholes/Road Hazards

Đã xem:

1172 lần

Vùng lân cận:

Everett

Đã báo cáo:

vào

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Please provide a description of where pothole is located.
Đáp. 24 Liberty St. - pothole opened up again

3 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.