Được ghi nhận bởi: Mason City, IA

Inoperable Motor Vehicle Được thừa nhận

1306 N Jefferson Ave Mason City, Iowa, 50401 Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

13356139

Submitted To:

Mason City

Danh mục:

Inoperable Motor Vehicle

Đã xem:

30 lần

Vùng lân cận:

Mason City

Đã báo cáo:

vào

Mô tả

two junk cars in back yard

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is it on private property?
Đáp. Rental
Hỏi. Is it on a public right-of-way?
Đáp. No

Bình luận mới

Thay đổi trạng thái công khai không khả dụng cho vấn đề này.

Đính kèm: Ảnh Video