Tree Đã lưu trữ

365-391 Pleasant Street Malden, MA 02148, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

1337598

Submitted To:

City of Malden

Danh mục:

Tree - All Other

Đã xem:

319 lần

Vùng lân cận:

Malden Ward 3

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

W005332-102714

Mô tả

Tree by other flagpole will need a trim soon too.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Type of Tree Request
Đáp. Trim
Hỏi. Request/Concern Description
Đáp. State flag outside Beebe keeps getting caught in the trees. Not sure why they planted these trees so close to the flagpoles.
Hỏi. Urgent/Dangerous Yes/No
Đáp. No

2 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.