DPW - Other environmental - DPW USE ONLY Đã lưu trữ

20114 Prevost St Detroit, Michigan, 48235 Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

13453177

Danh mục:

DPW - Other environmental - DPW USE ONLY

Đã xem:

16 lần

Vùng lân cận:

US Congressional District MI14

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

OENV2022-00423

Mô tả

Overgrowth and trash on property.
Rodents have been seen.


2 Bình luậns

  • Được thừa nhận City of Detroit (Chính thức đã xác nhận)

  • Đã đóng City of Detroit (Chính thức đã xác nhận)

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.