Tree Pruning & Brush Trimming Đã lưu trữ

2-98 Crocker Ter Fitchburg, MA, 01420, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

13455729

Submitted To:

Fitchburg, MA

Danh mục:

Tree Pruning & Brush Trimming

Đã xem:

58 lần

Vùng lân cận:

Fitchburg

Đã báo cáo:

vào

Mô tả

From the resident: the trees and bushes are growing into the street also it hits cars that drive on the street. On Crocker Terrace

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is the tree on city/public property?
Đáp. Yes
Hỏi. Is the branch touching any power lines?
Đáp. No
Hỏi. Are any branches low enough to hit people or vehicles?
Đáp. Yes
Hỏi. Can you provide an estimate of the tree's height and diameter ?
Đáp. brush
Hỏi. Do you feel that the tree needs to be removed?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào

2 Bình luậns

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.