Park Play Structure Issue Đã lưu trữ

300–398 Park St Medford 02155, United States Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

13498398

Submitted To:

City of Medford

Danh mục:

Park Play Structure Issue

Đã xem:

16 lần

Vùng lân cận:

Medford

Đã báo cáo:

vào

Mô tả

Basketball nets broken.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Please provide the name and/or address of the park. Example: Carr Park - Winslow Avenue
Đáp. hickey park
Hỏi. Please provide information on the issue
Đáp. Nets old and worn out
Hỏi. If "other" please give location here
Đáp. park st @ Fellsway w

3 Bình luậns

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.