Pothole Đã lưu trữ

481-499 Ann Uccello Street Hartford, CT 06103, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 11805

ID Vấn đề:

1353183

Submitted To:

Hartford 311

Category:

Pothole

Đã xem:

1783 lần

Vùng lân cận:

Downtown

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. What is the size of pothole?
Đáp. Medium
Hỏi. What is exact location of pothole?
Đáp. High street intersection

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.