Item On Public Way - Bulk Đã lưu trữ

103 Upland St Worcester, MA 01607, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

13619674

Submitted To:

City of Worcester

Danh mục:

Item On Public Way - Bulk

Đã xem:

9 lần

Vùng lân cận:

Worcester

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

ok

Mô tả

mattress against street sign at intersection of arboretum and upland

cũng đã hỏi...
Hỏi. If dumped from a vehicle, provide a description of the vehicle. Include make, model and plate number if possible.
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Do you know the source?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Is it obstructing traffic or the sidewalk?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Day and time of dumping if known.
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. How long has it been there?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. What is the item?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào

Vấn đề Lân cận

3 Bình luậns

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.