Illegal Dumping - debris, appliances, etc. Đã lưu trữ

Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 22376495

ID Vấn đề:

1363267

Submitted To:

City of Oakland - OLD

Category:

Illegal Dumping

Đã xem:

29 lần

Vùng lân cận:

Clawson

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

550572

Mô tả

This issue was reported to the City of Oakland Public Works Department via phone (510-615-5566), email (pwacallcenter@oaklandnet.com), or web (www.oaklandpw.com).


Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.