Được ghi nhận bởi: Pinellas County

Ditch Obstruction Được thừa nhận

11301 Bella Loma Dr Largo, FL, 33774, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

13764306

Submitted To:

Pinellas County

Danh mục:

Ditch Obstruction

Đã xem:

19 lần

Vùng lân cận:

US Congressional District FL10

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

170028

Được sao lại bởi:

14892288

Mô tả

The drainage ditch is overgrown with what I believe is an invasive species. This ditch runs along the eastern border of Del Prado and is listed as a possible flood zone if overflowing.


Bình luận mới

Thay đổi trạng thái công khai không khả dụng cho vấn đề này.

Đính kèm: Ảnh Video