Illegal Dump Sites Đã lưu trữ

8725 Livernois Ave Detroit, Michigan, 48204 Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

13789811

Submitted To:

City of Detroit

Danh mục:

DPW - Debris Removal - DPW USE ONLY

Đã xem:

13 lần

Vùng lân cận:

US Congressional District MI14

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

IDS2022-02820

Mô tả

Open Dollar Store
Auto Shop is next door.

Dumping occurred at the entrance of Dollar Store.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is the dumping occurring on private property?
Đáp. Yes
Hỏi. Is this a vacant structure or vacant lot?
Đáp. No
Hỏi. What type of materials have been dumped?
Đáp. large pile of misc. household items
Hỏi. Where is the debris located on the property?
Đáp. Side yard

2 Bình luậns

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.