Inoperable Motor Vehicle Đã lưu trữ

1703 S Massachusetts Ave Mason City, IA 50401, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

13816394

Submitted To:

Mason City

Danh mục:

Inoperable Motor Vehicle

Đã xem:

9 lần

Vùng lân cận:

Mason City

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

Mô tả

vehicle been sitting there for over a year not been moved

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is it on private property?
Đáp. yes
Hỏi. Is it on a public right-of-way?
Đáp. no

3 Bình luậns

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.