Missed Trash, Recycling or Yard Waste Pickup Đã lưu trữ

13 Duck Mill Rd Fitchburg, MA 01420, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

13951630

Submitted To:

Fitchburg, MA

Danh mục:

Missed Trash, Recycling or Yard Waste Pickup

Đã xem:

79 lần

Vùng lân cận:

Fitchburg

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

Mô tả

missed trash pick up

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is this for Trash, Recycling, Yard Waste, or More than One
Đáp. Trash
Hỏi. Was your entire street missed or just your address alone?
Đáp. the entire street
Hỏi. Please describe what items were missed:
Đáp. trash barrel

2 Bình luậns

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.