Potholes/Road Hazards Đã lưu trữ

Sunnyside & Uniion St. Everett, Massachusetts Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

1400170

Submitted To:

Everett, MA

Danh mục:

Potholes/Road Hazards

Đã xem:

1312 lần

Vùng lân cận:

Everett

Đã báo cáo:

vào

Mô tả

large pothole

cũng đã hỏi...
Hỏi. Please provide a description of where pothole is located.
Đáp. Sunnyside & Union St.

2 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.