This is an unaffiliated request

Graffitti on Side of Building Đã lưu trữ

1252 Chapel St New Haven, CT 06511 Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

1403

Submitted To:

Cộng đồng

Danh mục:

Không có

Đã xem:

1575 lần

Vùng lân cận:

Dwight

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

graffiti

Mô tả

There are 3 tags on the side of the chapel lofts


1 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.