Dangerous Building/Abandoned house Đã lưu trữ

516 North Deleware Mason City, Iowa Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

1405808

Submitted To:

Mason City

Danh mục:

Dangerous Building/Abandoned house

Đã xem:

253 lần

Vùng lân cận:

Mason City

Được báo cáo thông qua:

http://www.masoncity.net

Đã báo cáo:

vào

Mô tả

This area looks like a ghetto

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is the building/house open?
Đáp. yes

4 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.