Trash Bag Not Collected Đã lưu trữ

Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 0

ID Vấn đề:

1419921

Submitted To:

City of Worcester

Category:

Trash Bag Not Collected

Đã xem:

497 lần

Vùng lân cận:

Worcester

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

ok

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. What is your normal day of collection?
Đáp. Friday
Hỏi. What time was the bag placed out for collection?
Đáp. Early Friday & Saturday
Hỏi. Is there a green sticker on the bag as to why it wasn't collected?
Đáp. No
Hỏi. Is your address the only location that was missed?
Đáp. 1-2 others missed
Hỏi. Please verify this is a yellow City trash bag. Enter "Yes" if it is.
Đáp. Yes

Vấn đề Lân cận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.