Dead Animal Đã lưu trữ

Morton Ave Medford, Massachusetts, 02155 Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

14220932

Submitted To:

City of Medford

Danh mục:

Dead Animal

Đã xem:

7 lần

Vùng lân cận:

Medford

Đã báo cáo:

vào

Mô tả

Dead rat on sidewalk that runs parallel to Morton right by the playground. I put a plant holder over it so no wildlife eats it. Could be due to poison

cũng đã hỏi...
Hỏi. What type/size animal?
Đáp. Small (cat, raccoon, squirrel, woodchuck, etc)

Vấn đề Lân cận

2 Bình luậns

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.