Dead Animal Đã lưu trữ

56 Warren Street Medford, MA, 02155, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

14222803

Submitted To:

City of Medford

Danh mục:

Dead Animal

Đã xem:

22 lần

Vùng lân cận:

Medford

Đã báo cáo:

vào

Mô tả

Dead squirrel in front of 55 Warren St (yellow house set back from the street. The dead squirrel is under the tree in the street, been there at least two days.

cũng đã hỏi...
Hỏi. What type/size animal?
Đáp. Small (cat, raccoon, squirrel, woodchuck, etc)

2 Bình luậns

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.